A kreativ tanársegéd

Az XCLASS nyelvi labor egy olyan multimédiás oktatásra alkalmas keretrendszer, melyet kifejezetten hálózatos környezethez terveztek. A legújabb fejlesztésen alapuló videó és hangátvitellel tökéletes oktatási feltételeket teremt...

Bővebben

Sokoldalú, kreatív és izgalmas tanórák az XCLASS teremben

Sokoldalú, kreatív és izgalmas tanórák az XCLASS teremben

2009 tavaszán adták át a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára az új XCLASS multimédiás oktatótermet. Azóta eltelt egy év, tanárok és diákok gazdagodtak különféle tapasztalatokkal. Az alábbiakban ezek közül olvashatunk néhányat.

XCLASS az izgalmas, sablonoktól mentes, sokkal érdekesebb tanításért

Sokoldalú, kreatív és izgalmas tanórák az XCLASS teremben

2009 májusában vehettük birtokba az XCLASS kreatív tanársegéd programmal telepített termünket. Ez rengeteg újdonsággal szolgált a tanárok számára. Egyszerre kaptunk nyelvi labort, internetes feladatokhoz gyakorló termet, valamint tanítási segédeszközöket a digitális anyagok segítségével.

Kezdetben sokat gyakorolták tanáraink a használatot, kipróbálták maguk között, majd néha-néha tanulói támogatással a terem adta lehetőségeket. Szeptember hónaptól már napi rendszerességgel látogatják gyerekek és felnőttek a termet.

Az idegen nyelv oktatásának nagyon fontos a kommunikációs gyakorlat, amit a rendszer segítségével könnyen megoldhatnak nyelvtanáraink, legyen az párbeszéd a tanulók között, vagy tanulói felelet. Küldhetnek teszteket, hallgathatnak hanganyagot, nézhetnek videót az adott nyelven, vagy kereshetnek az online szótárban.

Az XCLASS az informatikaoktatásban is előrelépést jelentett, hiszen az iskolába belépő gyermek még nem tud olvasni. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy minden tanuló számára ugyanaz a program legyen indítható. A pedagógus által folyamatosan kontrollálható a gyermek kalandozása a gépen. A tanulói gépeken lehetőség nyílik a távsegítségre, ha valamelyik gyermek nehezen boldogul a feladattal. Könnyebbséget jelent továbbá, hogy a tanulandó funkciók, programok a gyerekeknek kivetíthetőek az előttük lévő monitorra.

A digitális tananyagok elterjedése miatt nagyon sok más tantárgynál is használható az XCLASS terem. Például természettudományos tantárgyak esetében akár a Realika, vagy az SDT adta lehetőségeit emelhetjük ki, illetve a gyakorlása alkalmas animációkat, amelyek motiválják tanulóinkat, vagy a tankönyvkiadók által szerkesztett cd-ket, amelyek élvezetessé teszik a tananyagot.

Csaknem egy év távlatából úgy látjuk, a program még rengeteg lehetőséget nyújt pedagógusaink és tanulóink számára az iskolai oktatásban. Jelentősen megkönnyíti tanáraink munkáját és a diákok számára izgalmasabbá, sablonoktól mentessé, sokkal érdekesebbé válik a tanítás. Reméljük, hogy még sokáig színesíti meg iskolánk hétköznapjait az XCLASS terem.

(Álich Klára matematika-informatika tanár)

IKT a matematika órán

Sokoldalú, kreatív és izgalmas tanórák az XCLASS teremben

matematikaoktatásban a különböző weboldalakon (pl. e-mentor, ide.sk) megjelenő gyakorló feladatsorok színesítik az oktatást. A tanulók önálló feladatmegoldását könnyen lehet ellenőrizni a diák képernyője funkcióval, valamint az egyéni segítségnyújtást a távsegítség funkciója teszi könnyebbé.

tanári prezentáció funkció segíti a különböző anyagok használatának bemutatását, könnyebbé téve ezek magyarázatát. A tanórán használt ismert és kevésbé ismert weblapok központi indítása egyszerűsíti az IKT-s órák elkezdését. A teszt funkcióval könnyen és gyorsan készíthető különböző szintű feladatsor, melyek összegyűjtését is lehetővé teszi a program.

(Sellei Abigél matematika tanár)

Népszerű földrajz és történelem órák, hatékony felügyelet

Sokoldalú, kreatív és izgalmas tanórák az XCLASS teremben

A 2009. májusában átadott X-Class terem alig egy éves működése során nagy népszerűséget vívott ki a tanulók között.

Földrajz és történelem órát is tartottam már itt, volt, hogy önálló munkában kellett anyagot gyűjteni, volt amikor csoportban dolgoztak a gyerekek.

A tanulószoba keretében is rendszeresen látogatjuk a termet, ilyenkor a kontroll melletti böngészés éppúgy lehetőség, mint a házi feladatként kapott dolgozatokhoz, kiselőadásokhoz kapcsolódó anyaggyűjtés.

Meglátásom szerint nagy előnye a rendszernek, hogy a saját gépem mellől ellenőrizhetem melyik diák mit csinál, nem tudnak a gyerekek kijátszva a tanárt a tárgytól eltérő oldalakat látogatni, tehát az önálló diákmunka remekül felügyelhető.

(Jurcsó János történelem-földrajz tanár)

Differenciált oktatás és kreativitás


Főként a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) – Realika anyagát használjuk, amely rengeteg plusz információt ad a tananyaghoz, kisfilmek, kísérletek és animációk formájában.A 2009/2010 tanévben rendszeresen a 7. és 8. évfolyamok kémia tanítása során használtam az XCLASS termet.

A 7. osztályokban a tömbösített-három óra-esetében, az első két órán megismert új anyag elmélyítésére, gyakorlására van jó lehetőség a harmadik órában.

Lehetőség van a differenciálásra - a jobb képességű tanulók gyorsabban haladhatnak és több feladat megoldására nyílik lehetőség.

A gyerekek, tapasztalatom szerint szívesen, kreatívan alkalmazzák a terem adta lehetőségeket, az SDT tananyagcsomagját.

(Pusztayné Nemes Beáta biológia-kémia tanár)

"Tanár és diák számára ebben a tanteremben dolgozni rendkívül jó dolog"


Lehetőség van egyéni diákelőadásra, csoportos beszélgetésre, prezentálásra. Hangos anyagok letöltésénél minden esetben használjuk a fülhallgatókat, így nem zavaró, ha csoportmunkában dolgozunk. Az elkészült munkák elmenthetők, a későbbiek során újra megnézhetők, kiegészíthetők.Médiaismeret 7-8. osztályok részére: valamennyi tanórán az XCLASS teremben vagyunk. A gépek modernek, az internet gyorsan működik. A tanár együtt tud haladni a diákokkal közös anyag feldolgozása, böngészés, új oldalak megnyitása, stb. esetén.

Összességében elmondhatjuk, hogy tanár és diák számára ebben a tanteremben dolgozni rendkívül jó dolog.

(Vági Károlyné magyar-média ismeret tanár)


Kérdése van? Segítünk! +36 70 330 0870

Copyright 2010 Smart Consulting Group kft.